kolofon

Dane pochodzą z witryn PKW, niekiedy w wyniku ekstrakcji strona po stronie. Szczegółowych wyników z lat 1990–1997 nie opublikowano.

Granice z OpenStreetMap (Overpass). Projekcja proj4js:
+proj=tmerc +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +k=0.9993 +lon_0=19 +lat0=0 +x_0=0 +y_0=0

Mapy i HTML generowane JavaScriptem – nodejs, clean-css. Kompresja obrazów MozJPEG.

       /)  ,
___  _ __ (/_     _  _
// (_(_(_/_)_/(___(_ o (_/_(_(_
   .-/       .-/
   (_/       (_/
Kontakt: