Lista Partii

 • EwP 1 Konfederacja Polski Niepodległej †
 • EwP 2 Stronnictwo Demokratyczne
 • EwP 3 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 4 Polska Partia Socjalistyczna
 • EwP 5 Ruch Odbudowy Polski †
 • EwP 6 Ruch Społeczny †
  dawniej: Ruch Społeczny AWS
 • EwP 7 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 8 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych †
 • EwP 9 Polska Liga Monarchistyczna †
 • EwP 10 Partia Kupiecka †
 • EwP 11 Związek Komunistów Polskich „Proletariat” †
 • EwP 12 Unia Europejskich Demokratów
  dawniej: Partia Demokratyczna – demokraci.pl, Unia Wolności
 • EwP 13 Przymierze Ludowo-Narodowe †
 • EwP 14 Przymierze „Samoobrona” †
 • EwP 15 Stronnictwo Narodowe †
 • EwP 16 Partia Chrześcijańskich Demokratów †
 • EwP 17 Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe †
 • EwP 18 Ruch Ludzi Pracy †
 • EwP 19 Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 20 Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych †
 • EwP 21 Polska Partia Ekologiczna Zielonych †
 • EwP 22 Konfederacja Polski Niepodległej – Ojczyzna †
 • EwP 23 Unia Polityki Realnej
  dawniej: Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej
 • EwP 24 Koalicja Konserwatywna †
 • EwP 25 Polskie Stronnictwo Kresowe †
 • EwP 26 Partia Dzieci i Młodzieży †
  dawniej: Partia Dziecka
 • EwP 27 Ruch dla Rzeczypospolitej – Oboz Patriotyczny †
 • EwP 28 Porozumienie Centrum – Akcja Wyborcza Solidarność †
  dawniej: Porozumienie Centrum
 • EwP 29 Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe †
 • EwP 30 Polska Partia Zielonych †
 • EwP 31 Polska Partia Odnowy Kraju †
 • EwP 32 Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej †
 • EwP 33 Polski Ruch Uwłaszczeniowy †
  dawniej: Krajowy Polski Ruch Uwłaszczeniowy
 • EwP 34 Polskie Stronnictwo Ludowe
 • EwP 35 Ogólnopolskie Zjednoczenie Osób Niepełnosprawnych †
 • EwP 36 Unia Polityki Realnej – Prawica †
 • EwP 37 Stronnictwo Demokracji Polskiej †
 • EwP 38 Partia „X” †
 • EwP 39 Ruch Stu †
 • EwP 40 Stronnictwo Pracy †
 • EwP 41 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski †
  dawniej: Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
 • EwP 42 Rzemieślnicza Partia Polski †
 • EwP 43 Federacja Polskiej Przedsiebiorczości †
 • EwP 44 Koalicja Ludowo-Niepodległościowa †
 • EwP 45 Stronnictwo Polityki Realnej †
 • EwP 46 Polskie Stronnictwo Emerytów i Rencistów 96 †
 • EwP 47 Nowa Demokracja †
 • EwP 48 Polska Wspólnota Narodowa
 • EwP 49 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
 • EwP 50 Partia Demokratyczna Przedsiębiorczość Polska †
 • EwP 51 Chrześcijanska Unia Robotniczo-Chłopska †
 • EwP 52 Partia Republikanie †
 • EwP 53 Liga Polskich Rodzin
  dawniej: Stronnictwo Narodowo Demokratyczne
 • EwP 54 Porozumienie Prawicy Polskiej †
 • EwP 55 Mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe „Niepodległość” †
  dawniej: Polskie Stronnictwo Ludowe „Niepodległość”
 • EwP 56 Ruch dla Rzeczypospolitej †
 • EwP 57 Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne †
 • EwP 58 Narodowe Odrodzenie Polski
 • EwP 59 Polski Ruch Monarchistyczny †
 • EwP 60 Partia Ludowo-Demokratyczna
 • EwP 61 Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 62 Unia Pracy
 • EwP 63 Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 64 Forum Republikańskie †
 • EwP 65 Polskie Forum Patriotyczne †
 • EwP 66 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski †
 • EwP 67 Polskie Stronnictwo Ludowe – Mikołajczykowskie †
 • EwP 68 Partia Victoria †
 • EwP 69 Sprawiedliwa Polska Wspólnota Narodowa †
 • EwP 70
 • EwP 71 Ruch Polski Niepodległej †
 • EwP 72 Ruch Polityczny Akcji Wyborczej Solidarność †
 • EwP 73 Forum Samorządowe †
 • EwP 74 Blok dla Polski †
 • EwP 75 „Jedność” Krajowa Partia Emerytów i Rencistów †
 • EwP 76 Ruch Katolicko-Narodowy †
 • EwP 77 Unia Pracy – Od Nowa †
 • EwP 78 Front Polski †
 • EwP 79 Liga Polska †
 • EwP 80
 • EwP 81 Polskie Stronnictwo Nowy Ład Demokratyczny †
  dawniej: Polska Partia Robotniczo-Chłopska
 • EwP 82
 • EwP 83 Ruch na Rzecz Polski i Polaków †
 • EwP 84
 • EwP 85
 • EwP 86
 • EwP 87 Nowa Lewica
  dawniej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • EwP 88 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
 • EwP 89 Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów †
 • EwP 90 Porozumienie Polskie
  dawniej: Stronnictwo „Porozumienie Polskie”
 • EwP 91 Polska Partia Narodowa †
 • EwP 92 Polska Partia Lewicy „Ruch Ludzi Pracy” †
 • EwP 93 Forum Emerytów i Rencistów †
 • EwP 94 Stronnictwo Polska Racja Stanu †
 • EwP 95 Centralna Partia Demokratyczna †
 • EwP 96 Radykalna Partia Pracy †
 • EwP 97 Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska †
  dawniej: Liga Polska
 • EwP 98
 • EwP 99 Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec” †
 • EwP 100 Związek Weteranów Wojny †
 • EwP 101
 • EwP 102
 • EwP 103 Partia Przeciw Krzywdzie †
 • EwP 104 Polska Organizacja Narodowa R.P. im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” †
 • EwP 105 Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe †
 • EwP 106 Polska Unia Gospodarcza
 • EwP 107 Ogólnopolski Ruch Zielonych †
 • EwP 108 Ruch Solidarni w Wyborach †
 • EwP 109
 • EwP 110
 • EwP 111
 • EwP 112
 • EwP 113 Przymierze Ludowo-Narodowe †
 • EwP 114 Polskie Stronnictwo Światowe Kresowian – Wierzycieli Skarbu Państwa im. J. Piłsudskiego †
 • EwP 115 Krajowe Forum Lewicy †
 • EwP 116 Biedota Polska †
 • EwP 117 Przymierze Prawicy †
 • EwP 118
 • EwP 119
 • EwP 120 Alternatywa – Partia Pracy
  dawniej: Alternatywa Ruch Społeczny
 • EwP 121 Polskie Stronnictwo Ludowe – Mikołajczykowskie †
 • EwP 122
 • EwP 123 Konfederacja
 • EwP 124 Prawo i Sprawiedliwość
 • EwP 125 Partia Rozwoju †
 • EwP 126 Zdrowa Rzeczpospolita Polska †
 • EwP 127 Forum Obywatelskie †
 • EwP 128 Ogólnopolski Sojusz Bezrobotnych †
 • EwP 129 Polska Partia Inżynierów i Techników †
 • EwP 130 Przymierze dla Polski †
 • EwP 131 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • EwP 132 Polska Bez Fikcji †
 • EwP 133 Formacja XXI †
 • EwP 134 Ruch dla Polski †
  dawniej: Bezrobotni Rzeczypospolitej Polskiej
 • EwP 135 Nasze Środowisko †
 • EwP 136 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
 • EwP 137 Stronnictwo Polska Racja Stanu †
 • EwP 138 Powiatowa Partia Obrony Bezrobotnych „Nadzieja” †
 • EwP 139
 • EwP 140 Racja Polskiej Lewicy
  dawniej: Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”
 • EwP 141 Wspólny Dom – Łomża †
 • EwP 142 Ruch Obrony Bezrobotnych †
 • EwP 143 Partia Ochrony Praw Człowieka †
 • EwP 144 Polska Partia Ekologiczna †
 • EwP 145
 • EwP 146 Praca Zdrowie Ekologia †
 • EwP 147
 • EwP 148 Ruch Patriotyczny
  dawniej: Liga Obrony Suwerenności, Liga Obrony Suwerenności Polski
 • EwP 149 Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny †
 • EwP 150 Forum Kobiet †
 • EwP 151
 • EwP 152 Komunistyczna Partia Polski
 • EwP 153
 • EwP 154 Polska Unia Gospodarcza †
 • EwP 155 Partia Postępu Antyklerykalna Polska †
 • EwP 156
 • EwP 157 Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza †
 • EwP 158 Partia Dzieci i Młodzieży †
 • EwP 159 Prawdziwa Obrona †
 • EwP 160 Demokratyczna Partia Lewicy
 • EwP 161 Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 162 Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 163
 • EwP 164 Republikańska Partia Społeczna †
 • EwP 165 Nowa Lewica †
 • EwP 166 Stronnictwo Narodowe „Patria” †
 • EwP 167 Rodzina – Ojczyzna †
 • EwP 168 Polska Partia Socjalistyczna „Odrodzenie” †
 • EwP 169 Narodowe Zjednoczenie Bezrobotnych †
 • EwP 170 Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka †
 • EwP 171 Chrześcijańska Demokracja †
 • EwP 172 Polski Blok Ludowy †
 • EwP 173 Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 174
 • EwP 175 Inicjatywa dla Polski
 • EwP 176 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 177 Porozumienie Ludowo-Patriotyczne †
 • EwP 178
 • EwP 179 Polska Partia Zielonych †
 • EwP 180 Polska Partia Narodowa
 • EwP 181 Polska Partia Pracy
 • EwP 182 Zieloni
  dawniej: Partia Zieloni, Zieloni 2004
 • EwP 183
 • EwP 184 Partia Internetowa †
 • EwP 185 Polski Front Narodowy †
 • EwP 186 Stronnictwo „Suwerenność – Praca – Sprawiedliwość” †
 • EwP 187
 • EwP 188
 • EwP 189 Partia Czubków Polskich †
 • EwP 190 Przedsiębiorczość i Postęp †
 • EwP 191 Socjaldemokracja Polska
 • EwP 192 Centrum
 • EwP 193 Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” †
 • EwP 194
 • EwP 195 Partia Bezrobotnych i Pokrzywdzonych „Odrodzenie” †
 • EwP 196 Stronnictwo Pracy
 • EwP 197 Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej
 • EwP 198 Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 199 Stronnictwo Prawicy Demokratycznej †
 • EwP 200 Przymierze dla Polski †
 • EwP 201 Obywatelska Koalicja Zielonych †
 • EwP 202 Polska Racja Stanu †
 • EwP 203 Stronnictwo Narodowe
 • EwP 204
 • EwP 205 Partia Rozwoju †
 • EwP 206 Stronnictwo Narodowe – Organizacja Polityczna Narodu †
 • EwP 207 Dom Ojczysty
 • EwP 208 Partia Demokratyczna Rzeczypospolitej Polskiej †
  dawniej: Wiara i Niepodległość
 • EwP 209
 • EwP 210 Aktywność i Rozwój †
 • EwP 211 Polska Partia Pracy – Sierpień 80
  dawniej: Polska Partia Pracy
 • EwP 212 Związek Weteranów Wojny †
 • EwP 213 Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska
 • EwP 214
 • EwP 215 Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana
 • EwP 216 Samoobrona Narodu Polskiego †
 • EwP 217 Rodzina – Ojczyzna †
 • EwP 218
 • EwP 219 Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka †
 • EwP 220 Nowa Lewica †
 • EwP 221 Polonia †
 • EwP 222 OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 223
 • EwP 224
 • EwP 225
 • EwP 226
 • EwP 227 Wolność i Równość
  dawniej: Unia Lewicy, Unia Lewicy III RP
 • EwP 228 Stronnictwo Gospodarcze †
 • EwP 229 Polski Ruch Monarchistyczny
 • EwP 230
 • EwP 231 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski †
 • EwP 232 Ruch Patriotyczny
 • EwP 233 Liga Patriotycznych Rodzin †
 • EwP 234 Stronnictwo Polska Racja Stanu
 • EwP 235 Polska Konfederacja – Godność i Praca
 • EwP 236 Wolność i Praworządność
  dawniej: Platforma Janusza Korwin-Mikke
 • EwP 237
 • EwP 238
 • EwP 239
 • EwP 240
 • EwP 241
 • EwP 242 Forum Polskie †
 • EwP 243 II Rzeczpospolita Polska †
  dawniej: Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy
 • EwP 244 Nowa Wizja Polski †
 • EwP 245 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 • EwP 246 Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski †
 • EwP 247 Samoobrona – Ruch Społeczny †
 • EwP 248 Nadzieja Polski †
 • EwP 249
 • EwP 250
 • EwP 251 Wierni Polsce †
 • EwP 252 Porozumienie Pokoleń †
 • EwP 253 Związek Słowiański
 • EwP 254
 • EwP 255 Przyszłość RP †
 • EwP 256 Partia Przewoźników i Kierowców †
 • EwP 257 Obrona Narodu Polskiego †
 • EwP 258 Ruch Ludowo-Narodowy †
 • EwP 259 Inicjatywa Feministyczna
  dawniej: Partia Kobiet
 • EwP 260 Partia Zielonych †
 • EwP 261 Konfederacja Polski Niepodległej †
 • EwP 262 Samoobrona Odrodzenie †
 • EwP 263
 • EwP 264 Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe †
 • EwP 265
 • EwP 266 Prawica Rzeczypospolitej
 • EwP 267
 • EwP 268 Samoobrona Patriotyczna
 • EwP 269 Narodowy Kongres Polski †
 • EwP 270 Libertas
  dawniej: Lewica i Demokraci
 • EwP 271 Liga Prawicy Rzeczypospolitej †
  dawniej: Liga i Sprawiedliwość, Ruch Edukacji i Rodziny
 • EwP 272 Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” †
 • EwP 273 Liga i Samoobrona †
 • EwP 274
 • EwP 275
 • EwP 276 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe †
 • EwP 277 Stronnictwo „Piast”
 • EwP 278
 • EwP 279 Polska Lewica
 • EwP 280
 • EwP 281 Elektorat †
 • EwP 282 Partia Piratów †
 • EwP 283 Stronnictwo Ludowe „Piast” †
 • EwP 284
 • EwP 285 Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna †
 • EwP 286 Partia Regionów †
 • EwP 287 Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza †
 • EwP 288
 • EwP 289 Polska Patriotyczna †
 • EwP 290
 • EwP 291 Ruch Społeczny Naprzód Polsko
 • EwP 292
 • EwP 293 Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska
 • EwP 294 Przymierze Narodu Polskiego †
 • EwP 295
 • EwP 296 Polska Patriotyczna †
 • EwP 297
 • EwP 298 Samoobrona
  dawniej: Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera
 • EwP 299 Polska Plus †
 • EwP 300 Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 301 Polska Partia Internetowa †
 • EwP 302 Lepsza Polska
 • EwP 303
 • EwP 304
 • EwP 305 Ruch Przełomu Narodowego †
 • EwP 306 Ruch Poparcia †
 • EwP 307 Kongres Nowej Prawicy
  dawniej: Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność
 • EwP 308
 • EwP 309 Polska Jest Najważniejsza
 • EwP 310 Partia Rozwoju
 • EwP 311
 • EwP 312 Partia Kierowców – Bezprawiu Stop †
 • EwP 313 Twój Ruch
  dawniej: Ruch Palikota
 • EwP 314 Innowacyjna Polska †
 • EwP 315 Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii
 • EwP 316 Bezpieczeństwo i Spokój †
 • EwP 317
 • EwP 318 Polska Partia Imperium Słowiańskiego „Razem” †
 • EwP 319 Solidarna Polska
  dawniej: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 • EwP 320
 • EwP 321 Samoobrona Odrodzenie †
 • EwP 322 Demokracja Bezpośrednia
 • EwP 323
 • EwP 324
 • EwP 325 Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 326
 • EwP 327 Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
 • EwP 328 Polska Partia Piratów
 • EwP 329 Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej †
 • EwP 330 Polskie Stronnictwo Demokratyczne †
 • EwP 331 Liga Narodowa †
  dawniej: Tak dla Polski
 • EwP 332
 • EwP 333 Porozumienie dla Demokracji
  dawniej: Porozumienie Jarosława Gowina, Polska Razem Zjednoczona Prawica, Polska Razem Jarosława Gowina
 • EwP 334 Partia Libertariańska †
 • EwP 335 Wspólnota †
 • EwP 336 Ruch Sprawiedliwości Społecznej †
 • EwP 337
 • EwP 338 Ruch Narodowy
 • EwP 339 Dzielny Tata †
 • EwP 340
 • EwP 341 Nowa Demokracja – Tak
  dawniej: Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska
 • EwP 342 Wolna Europa
 • EwP 343 KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
 • EwP 344
 • EwP 345
 • EwP 346 Normalny Kraj
  dawniej: Kongres Republikański
 • EwP 347
 • EwP 348 Jedność Narodu †
 • EwP 349 Razem Dla Niepełnosprawnych †
 • EwP 350
 • EwP 351 Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata
  dawniej: Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów
 • EwP 352 Legion Patriotów †
 • EwP 353 Lewica Razem
  dawniej: Partia Razem
 • EwP 354
 • EwP 355 Partia Wolności
  dawniej: Ruch Wolności
 • EwP 356 Moja Polska †
 • EwP 357 Obywatelska Rzeczpospolita Polska †
 • EwP 358 Biało-Czerwoni †
 • EwP 359 Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin
 • EwP 360 Stonoga Partia Polska
 • EwP 361
 • EwP 362 Nowoczesna
  dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru
 • EwP 363 Godne Życie †
 • EwP 364 Frankowicze Przeciw Bezprawiu †
 • EwP 365 Republikanie RP †
 • EwP 366 Wolni i Solidarni
 • EwP 367
 • EwP 368
 • EwP 369
 • EwP 370 Partia Chłopska †
 • EwP 371 Ruch Narodowy
  dawniej: Ruch Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • EwP 372 Polska 2050
  dawniej: Jeden-PL, Obywatelska Rzeczpospolita Polska
 • EwP 373
 • EwP 374 Liga Samorządowa Pierwsza †
 • EwP 375 Regionalna. Mniejszość z Większością †
 • EwP 376 Ślonzoki Razem
 • EwP 377 Partia Republikańska †
 • EwP 378 Partia Republikańska
 • EwP 379 Śląska Partia Regionalna †
 • EwP 380
 • EwP 381 Aktywni Samorządowcy †
 • EwP 382 Inicjatywa Obywatelska †
 • EwP 383 Ruch 11 Listopada †
 • EwP 384 Zjednoczeni Ponad Podziałami
  dawniej: Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów
 • EwP 385
 • EwP 386 Wiosna Roberta Biedronia
  dawniej: Wiosna, Kocham Polskę
 • EwP 387 Alternatywa Społeczna
 • EwP 388 Polska Partia Ochrony Zwierząt †
 • EwP 389 Teraz! †
  dawniej: Liberalno-Społeczni
 • EwP 390 Jedność Narodu
 • EwP 391 Partia Kierowców †
 • EwP 392
 • EwP 393 Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi
 • EwP 394 Skuteczni Piotra Liroya-Marca
 • EwP 395 PolExit
  dawniej: Zgoda
 • EwP 396 Odpowiedzialność †
 • EwP 397
 • EwP 398 Polska Partia Internetowa †
 • EwP 399 Nowa Nadzieja
  dawniej: KORWiN: Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
 • EwP 400 Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • EwP 401 Inicjatywa Polska
 • EwP 402 Polska Nas Potrzebuje †
 • EwP 403
 • EwP 404 Konfederacja Korony Polskiej
 • EwP 405
 • EwP 406 Wolnościowcy
  dawniej: Konfederacja – Koalicja Propolska
 • EwP 407 Sami Swoi †
 • EwP 408
 • EwP 409
 • EwP 410 Partia Współpracy Zagranicznej †
 • EwP 411
 • EwP 412 Federacja dla Rzeczypospolitej
 • EwP 413 K’15 †
 • EwP 414
 • EwP 415
 • EwP 416 Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
  dawniej: Strajk Przedsiębiorców
 • EwP 417 Antypartia
 • EwP 418 Przyszłość 5.0
 • EwP 419 Idea †
 • EwP 420 Bezpartyjni
 • EwP 421 Polska 2050 Szymona Hołowni
 • EwP 422
 • EwP 423
 • EwP 424
 • EwP 425 Nowe Centrum †
 • EwP 426 Polska Partia Ochrony Zwierząt
 • EwP 427 Przebudzeni Konsumenci †
 • EwP 428 Libertarianie
 • EwP 429 Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska
  dawniej: Cyber Polska
 • EwP 430 Z Miłości do Koryta †
 • EwP 431 Polska Praworządna
  dawniej: Agrounia
 • EwP 432 Dobry Ruch
  dawniej: Możemy!
 • EwP 433 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
 • EwP 434 Czwarta Rzeczypospolita Polska
 • EwP 435
 • EwP 436 Wspólnie dla Zdrowia
 • EwP 437 Centrum dla Polski
 • EwP 438
 • EwP 439 Inna Polska
 • EwP 440
 • EwP 441 Partia Konserwatywna
 • EwP 442 Polska Jest Jedna
 • EwP 443 Front
 • EwP 444 Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska
 • EwP 445 Ruch Społeczny Agrounia Tak
  dawniej: Ruch Społeczny
 • EwP 446 Droga Niepodległości
 • EwP 447 Ruch Naprawy Polski
  dawniej: Akcja Wyborcza Polaków
 • EwP 448 Porozumienie Samorządowe
  dawniej: Ogólnopolska Koalicja Samorządowa – Tak! Dla Polski
 • EwP 449 Kukiz 15
 • EwP 450 Stabilna Polska
 • EwP 451 Ruch Jedności Polaków
 • EwP 452 Mam Dość 2023
 • EwP 453 Polski Ruch Lewicowy
 • EwP 454 Rodacy Kamraci
 • EwP 455 Społeczny Interes
 • EwP 456 Suwerenna Polska
 • EwP 457
 • EwP 458 Bezpieczna Polska
 • EwP 459
 • EwP 460 Polski Interes Narodowy
 • EwP 461 Normalna Polska
 • EwP 462 Koalicja Samorządowa
 • EwP 463 Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość

EwP – nr ewidencyjny,   † – partie wykreślone.   Lista jest przypuszczalnie niekompletna.